Ishibashi Kazunori (石橋和訓) (Biographical details)

Ishibashi Kazunori (石橋和訓) (painter/draughtsman; Japanese; Male; 1876 - 1928)

Also known as

Ishibashi Kazunori; Wakun, Ishibashi; Gagen

Biography

Painter.

Bibliography

MASUMI Takako, "Ishibashi Kazunori no Igirisu jidai", Shimane Kenritsu Iwami Bijutsukan kenkyu kiyo, no. 2 (2008), pp. 19-44.
MASUMI Takako, "Ishibashi Kazunori yoga sakuhin mokuroku", Shimane Kenritsu Iwami Bijutsukan kenkyu kiyo, no. 3 (2009), pp. 1-15