Bibliographic details

Narazaki, Muneshige (ed.), Hizo Ukiyo-e taikan, 1, Tokyo, Japan, Kodansha Ltd, 1987

Hizo Ukiyo-e taikan Vol 1