Bibliographic details

Narazaki, Muneshige (ed.), Hizo Ukiyo-e taikan, 3, Tokyo, Japan, Kodansha Ltd, 1988

Hizo Ukiyo-e taikan Vol 3