Bibliographic details

Nara, Yasuaki (ed), Daiei Hakubutsukan 4: Indo, bukkyo bijutsu no kaika, Vol. 4, Tokyo, NHK Enterprises, 1991

NHK 1991